Stalas Optimata 910
Stalas Optimata 912 (laikinai negaminamas )
Stalas Optimata 914 (laikinai negaminamas )
Stalas Optimata 916 (laikinai negaminamas )
Stalas Optimata 921 SB
Stalas Optimata 921 SJ